FOCUS EVS - Fostering and Obtaining Changes and Urban Sustainability

Program: Erasmus+
Ključna aktivnost: KA1 - Learning Mobility of Individuals
Projekt je financiran:
Početak/Kraj: 1.9.2017. - 31.12.2018.
Trajanje: 16 mjeseci
Nositelj projekta: Udruga Informo

InformoAssociation

FOCUS - Fostering and Obtaining Changes and Urban Sustainability temelji se na nekoliko uspješnih projekata EVS-a (Europske volonterske službe) provedenih u Vodnjanu tijekom posljednjih nekoliko godina. Opći cilj projekta je poticanje i održavanje promjena te urbana održivost.

U projektu sudjeluju volonteri iz Belgije, Francuske i Italije. Volonteri sudjeluju u provedbi svih redovnih aktivnosti udruga Informo i Istarsko - Ekomuzej iz Vodnjana, i to: održavanje didaktičke farme - školskog vrta i maslinika, briga o životinjama na farmi, pomoć u organizaciji lokalnih događanja: edukacija, izložbi, manifestacija i sl., dokumentiranje svih aktivnosti, uređivanje društvenih mreža i internetskih stranica udruga, pomoć u oblikovanju vizualnh sadržaja, istraživanje otvorenih natječaja, pomoć u pisanju i provedbi projekata i sl.

Ciljane skupine

 • Volonteri
 • Lokalna zajednica

Ciljevi

 • širiti osjećaj zajedništva i europskog identiteta u samoj zajednici i u volontera
 • povećati razinu međukulturalne razmjene između volontera i lokalne zajednice
 • razviti osobne i profesionalne vještine mladih volontera

Aktivnosti

Informo

 • priprema i dijeljenje Erasmus+ letaka i osobnih iskustava volontiranja u lokalnoj zajednici putem prezentacija
 • promoviranje MyEuropa platforme
 • rad na uredskim poslovima i planiranju, istraživanju programa financiranja iz EU fondova, pisanje EU projekata i provođenje istih
 • pružanje podrške pri organizaciji edukacija i drugih događanja u Vodnjanu
 • sudjelovanje u dnevnim sastancima djelatnika i ostalih dionika
 • komuniciranje s partnerima i ostalim dionicima projekta
 • razvijanje osobnog mini projekta

Istarsko - Ekomuzej

 • organiziranje događanja za promviranje EVS projekta lokalnoj zajednici
 • akceleriranje procesa urbane regeneracije u Vodnjanu
 • pomoć u vođenju recepcije organske trgovine Ekomuzeja
 • kreiranje online kataloga Ekomuzeja
 • podrška i organiziranje radionica
 • pomoć u održavanju školskog vrta i briga o životinjama na farmi
 • organiziranje raznih aktivnosti za osnovnoškolce kako bi im se prebližila organska domaća hrana i zdrav način prehrane
 • podrška u organizaciji turističkih vođenja po gradu
 • sudjelovanje na tečajevima hrvatskog jezika

Link na projekt:

Partneri projekta

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account